NSAs billettkvote til Cupfinalen

Til orientering til våre medlemmer, så har NSA levert tilbake 200 billetter som de normalt tildeler til sine medlemsklubber. Kjernen er ikke medlem i NSA og vi må derfor ta en dialog med NFF for å få ut disse billettene. Vi kommer med mer om dette og andre billetter til finalen når alt er klart.

NSAs redegjørelse:

Tornekrattet har i dag fått beskjed om at de ikke får 400 billetter fra NSAs kvote til cupfinalen. Tornekrattet håpet i det lengste å også få Kjernens andel på 200 billetter, siden Kjernen ikke er medlem av NSA. Tornekrattet har på sine nettsider gitt uttrykk for frustrasjon over at de ikke får 400 billetter.

Styret i NSA diskuterte temaet helt inn i 12. time fordi det var en spesiell situasjon. Det som i stor grad gjorde at det ble som det ble er at det i utgangspunktet ikke er 400 billetter NSA har “sikret” seg, men det har en stund vært en ordning som gjør at supporterklubbene skal være sikret ekstra billetter til finalen i henhold til fordelingsnøkkelen. Av praktiske hensyn har NSA tatt seg av denne fordelingsjobben, fordi vi har kontakt med supporterklubbene. Men dette er ikke NSAs billetter!

Vi skjønner at folk (spesielt i Molde akkurat nå) tenker at NSA deler ut samme kvota til en klubb som ikke er medlemmer, men det er altså ikke en medlemsfordel vi kan slå oss på brystet med. Det som har vært normen er at NSA skal distribuere dem videre til aktuell supporterklubb, men i dette tilfellet har ikke NSA noen medlemsklubb å gi dem til. Derfor har vi bedt NFF fikse det selv.

Håper det var oppklarende og at Moldes supportere får skaffet seg billetter gjennom deres kvote på 5700+200 billetter, og Rosenborg gjennom sin kvote på 7300 (+200).

Lykke til i cupfinalen.