Ønsker vi færre lag og sluttspill?

Forslaget om å slanke eliteserien og innføre sluttspill har fått kverne i noen dager, og vi har gjort oss opp noen tanker.

Antallet lag i eliteserien skal ned, såpass har vi forstått at norsk fotballs makthavere ønsker. Nils Johan Semb har grunngitt sitt syn på dette med sedvanlig anekdotisk tyngde, og da får heller de edruelige, faktabaserte argumentene vike. Likevel tillater vi oss å antyde muligheten for at det ikke nødvendigvis er en kausal sammenheng mellom utviklingskurvene for viktige suksessparametre og den numeriske størrelsen på toppseriene – for å bruke et språk som i det minste Per-Mathias Høgmo forstår. Det er ikke sikkert at den tredelen av tilskuermassen som forsvant fra norske eliteseriearenaer mellom 2007 og i dag har avholdt en topphemmelig generalforsamling hvor de enstemmig har vedtatt formuleringen «Tippeligaen øker fra 14 til 16 lag – dette gidder vi ikke lenger!». Det kan faktisk tenkes at det nåværende interessenivået og prestasjonene i norsk fotball faktisk er en normaltilstand, at publikumsboomen for 6-7 år siden var det unaturlige, og at man ved å tukle med seriesystemet vel så gjerne kan støte det eksisterende publikum fra seg som å tiltrekke seg nye supportere.

Å gjeninnføre serierunden med blant annet faste, forutsigbare kamptidspunkt er én ganske enkel, men symboltung idé som burde prioriteres aller høyest hvis man ønsker å lokke publikum tilbake til stadion. Videre er det viktig å forstå at fotballsupportere ikke skifter klubbsympati ut fra representasjon i toppfotballen. Enkelte klubber og deres supportere er glade til bare for å være med i det gode selskap, og interessen for de større klubbenes prestasjoner stiger ikke bare fordi de selv barberes vekk fra Tippeligaen i et ønske om å oppkonsentrere storkamper gjennom for eksempel et sluttspill. Dersom man ønsker å legge til rette for et tydeligere hierarki er det gode muligheter for dette – det enkleste da er å begynne med økonomien, hvor NFF bør gi fra seg større deler av overskuddet fra TV-avtalen og fordele dette på de beste klubbene.

Nå kan det selvsagt tenkes at Hypercube, NFF og NTF har forstått noe fundamentalt fornuftig som vi må anta at har vært vurdert og forkastet i alle store og suksessrike europeiske fotballnasjoner – mer innovativt er ikke et sluttspillkonsept enn at tanken garantert har vært tenkt før. I så fall får vi vel bare oppmuntre til å tvangsinnføre dette påfunnet som de organiserte fotballsupporterne entydig og høylydt er imot, og ønske lykke til.

Vil vi gi honnør til NTF som tidligere i dag offentliggjorde en åpen spørreundersøkelse om forslagene til endringer av ligastruktur. NTF vil høre folkets mening og vi oppfordrer alle til å gå inn og si sin mening!

Men skal man få sagt sin mening må man være kjapt ute. Korte tidsfrister har vist seg å være et nøkkelord i dette prosjektet.

NTF offentliggjorde rapporten fra det nederlandske konsulentbyrået Hypercube torsdag 6. november. På informasjonsmøtet til NTF og NSA onsdag 12. november ble tidskjemaet for videre saksgang lagt fram. Klubbene leverer sine analyser innen onsdag 26. november. Påfølgende dag, torsdag 27. november leverer NTF sin innsilling. Mens NFF kommer med sin innstilling fredag 28. november.

Bare 16 virkedager etter Hypercube-rapporten ble lagt fram skal klubbene, NTF og NFF ha kommet med sine rapporter.

På 24 timer skal NTF gjennomgå alle rapporter fra totalt 32 lag i eliteserien og 1. divisjon og komme med sin rapport. 24 timer senere skal NFF gjennomgå rapporten fra NTF og komme med sin rapport. Vi har klare motforestillinger om konstruktiv og kvalitetsmessig saksbehandling vil finne sted med så korte tidsfrister. Det samme gjelder i hvilken grad klubbdemokratiet vil bli hørt.

Siste ord i denne saken er ikke sagt, i mellomtiden får vi vente spent på NTF og NFFs videre innstilling til fotballtinget.

Avslutningsvis håper vi alle involverte parter tar resultatene fra NTFs spørreundersøkelse til etterretning i sitt videre arbeid, og at vedtakene på fotballtinget i mars skjer til det beste for norsk fotballs framtid.