Distribusjon av medlemsbladet «Svart på hvitt»

Det ble i 2014 besluttet å avvikle medlemstypene e-medlemskap og papirmedlemskap. Fra 2015 vil alle medlemmer vil motta medlemsbladet både digitalt og på papir.

Kostnader for trykking og porto for medlemsblad koster masse penger. Vi ønsker å ikke produsere og postlegge flere papirmedlemsblad enn nødvendig.

Dersom du ikke vil motta papirblad ber vi deg gi beskjed ved å fylle ut skjemaet nedenfor. På den måten sparer vi penger som eksempelvis vil bli brukt til å sponse flere bussturer, slik at bussbillettprisene blir rimeligere.

    Medlemsnummer

    Navn

    E-post

    Ønsket distribusjon av medlemsblad