Informasjon om Kjernens billettkvote til cupfinalen 2015

Medlemmer i Kjernen vil kunne bli tildelt billett til cupfinalen 2015 fra tre ulike billettkvoter. Maksimalt en – 1 – billett per betalende medlem.

  1. Kjernen sin billettkvote gjennom Norsk Supporterallianse, 200 billetter
  2. Kjernen sin billettkvote gjennom Rosenborg Ballklub, antallet billetter er ikke fastsatt ennå
  3. Medlemmer i Kjernen, med sesongkort på Øvre Øst, vil bli prioritert i Rosenborg Ballklubs fordeling av billetter

Kvote 1 og 2 vil være forebeholdt medlemmer i Kjernen uten sesongkort, mens kvote 3 er kun forbeholdt de med sesongkort på Øvre Øst, Kjernen-tribunen.

Kvote 1 og 2 fordeles gjennom Kjernens billettsøknad, mens kvote 3 fordeles gjennom Rosenborg Ballklubs billettsøknad.

Rosenborg Ballklub kommer med informasjon om sin billettsøknad tirsdag 6. oktober 2015.

Kjernens billettsøknad vil bli lagt ut mot slutten av oktober. Tidspunkt er ikke fastsatt ennå, mer informasjon kommer.

Kjernen ønsker at flest mulige medlemmer skal kunne få oppleve cupfinalen 2015. Billetter fra kvote 1 og 2 vil bli fordelt medlemmene på mest mulig rettferdig måte, maksimalt en – 1 – cupfinalebillett per medlemskap.

De med medlemskap i Kjernen betalt før semifinalen, 23. september 2015, vil ha større prioritet enn de med medlemskap betalt etter semifinalen.