Økning i medlemskontingent fra 2016

Medlemskontingenten i Kjernen økes fra 250 kroner til 300 kroner per medlem med virkning fra 1. januar 2016, i henhold til enstemmig vedtak på Kjernens årsmøte, 24. februar 2015.

Medlemskontingenten er den samme for alle medlemmer, uansett alder.

Medlemskontingent i Kjernen siden stiftelsesåret 1996

  • 1996: Medlemskontingent ikke innført
  • 1997: 50 kroner
  • 1998: 120 kroner
  • 1999 og 2000: 120 kroner for voksen, 75 kroner for barn inntil 15 år og pensjonister
  • 2001 til 2005: 150 kroner
  • 2006 til 2008: 200 kroner
  • 2009 til 2014: 250 kroner for elektroniske medlemmer, 300 kroner for papirmedlemmer
  • 2015: 250 kroner
  • Fra 2016: 300 kroner

Fra 2009 til 2014 solgte Kjernen medlemskap i to kategorier, hvor den eneste forskjellen var om man ønsket medlemsbladet tilsendt digitalt eller trykt versjon i postkassa.

I 2015 ble medlemstypene elektronisk og papirmedlemskap avviklet og erstattet med valgfri distribusjon av medlemsbladet, uten prisdifferanse, men med klar oppfordring til at flest mulige medlemmer skal takke ja til digitalt medlemsblad slik at Kjernen kan bruke mer av økonomien på sponsing av bussturer til bortekamper.