Innkalling til årsmøte 2016

Det innkalles med dette til årsmøte i Kjernen, torsdag 18. februar 2016 klokka 19:00 på Brakka.

Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt medlemskontingent i 2016 og har hatt gyldig medlemskap i minst tre måneder.

Innkomne saker til årsmøtet sendes senest torsdag 4. februar 2016.

Sakspapirer til årsmøtet vil sendes medlemmene på e-post senest ei uke før årsmøtet.


Vi vil samtidig minne om å melde adresseendring dersom du har ny kontaktinfo.

Medlemskort for 2016 sendes ut omlag hver tredje uke gjennom hele året. Besøk kjernen.com/medlemskort for mer informasjon.

Med vennlig hilsen,
styret i Kjernen