Kjernen inn i NSA-styret

Øystein Helde Fossum går inn i styret i Norsk Supporterallianse, som representant for Kjernen.

Norsk Supporterallianse gjennomførte sitt årsmøte 30. januar og avholdt konstituerende styremøte i Oslo i februar. Her ble det klart at Øystein Helde Fossum fra Kjernen går inn i rollen som sekretær etter å ha blitt valgt inn til en toårsperiode i styret.

Norsk Supporterallianse (NSA) er en uavhengig interesseorganisasjon for supporterklubber i Norge hvor alle klubbene i Tippeligaen, Obosligaen og enkeltklubber fra lavere divisjoner, er medlemmer. Dette betyr pr dags dato en medlemsmasse på ca 20-25 000 medlemmer. NSA ivaretar medlemsklubbenes interesser overfor andre organisasjoner, styrende organer i fotballen og media, og de jobber blant annet for konfliktløsende og kontaktskapende tiltak mellom supporterklubber. NSA ønsker å fremme positiv og god fotball- og supporterkultur, inkludert verdier som fair play og godt styresett.

Bjørnar Posse Sandboe, Stabæk Support, er NSAs talsmann, Aase-Elise Geithung fra Steinberget i Alta er kasserer og Hanne Mari Jordsmyr fra Klanen, Vålerenga er styrets leder. Øvrige styremedlemmer er Morten Pedersen, Plankehaugen Fredrikstad, Tommy Kvam, Fossefallet Sarpsborg 08, og Vidar Vadseth, Saftkokaradn i Sogndal.

For å lese mer om NSA, kan du besøke deres hjemmesider eller følge dem på facebook.