Hopping på Øvre Øst

Fra klubben er det kommet informasjon om at det er avdekket flere sprekkdannelser i fundamentet til betongkonstruksjonen i tribunen hvor Kjernen holder til – populært kjent som Øvre Øst. Det er i utgangspunktet ikke noe drama knyttet til dette, men av sikkerhetsmessige grunner er vi nødt til å ta en del forbehold frem til problemene blir utbedret.

Gode besøkstall og en øking i bruk av hopping på tribunen det siste året har altså ført til belastningsskader i deler av tribunestrukturen. Det er per nå ingen fare for at tribune øst vil ta skade av normal bruk under kamp før problemene er utbedret. Men sikkerheten til publikum skal man selvfølgelig ikke ta lett på. For å unngå ytterligere sprekkdannelser vil hopping være forbudt i alle hjemmekampene frem mot sommeren.

RBK har engasjert et rådgivende ingeniørfirma som har vurdert tilstanden til hele bygningsmassen i tribune øst. Dette har vært tidkrevende og kostbart arbeid hvor klubben og Lerkendal stadion AS, som eier og forvalter av stadion, må forholde seg til strenge regler. Det rådgivende ingeniørfirmaet har vurdert tilstanden til tribune øst til nivå 2 i henhold til NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk.

Det arbeides for tiden med å utarbeide konkrete tiltak for utbedring av sprekkdannelsene. Et viktig ledd i dette arbeidet har vært montering av avanserte sensorer som overvåker endringer i tilstanden til bygningsmassen.

Det er foreløpig ingen indikasjoner på at problematikken kan skyldes setningsskader i forbindelse med ny gressmatte og/eller grunnarbeide for å utbedre vann- og varmeanlegget.

I tillegg til hoppeforbudet som RBK og Kjernen støtter opp om, oppfordres alle på Øvre Øst om å sitte under kampene, for at utbedringene ikke skal ta lengre tid enn nødvendig. Utbedringene vil etter planen være sluttført på forsommeren, og klubben har som mål at vi får bruke Øvre Øst som normalt igjen etter EM-pausen.

Mer informasjon om denne prosessen kommer når RBK har iverksatt konkrete tiltak for utbedring av tribunen. Det er på nåværende tidspunkt ikke kjent om tribunen må avstenges når utbedringsarbeidene pågår. Kjernen vi i så fall stå på Nedre vest de kampene det måtte gjelde.

For eventuelle spørsmål, send epost til .

Dette er selvfølgelig ikke ideelt, men Lerkendal skal fortsatt være et fort for landets beste supportere – vi tåler en halv sesong med engelsk modell der vi synger sittende!


Sluttnotis: Dette var vår lille harmløse aprilspøk fra 1. april 2016.

Øvre øst er vårt hoppeslått og livet det er så stort og flott: