Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2016

I henhold til vedtekter og etter siste årsmøtets vedtak innkalles det med dette til ekstraordinært årsmøte i Kjernen, tirsdag 10. mai 2016 klokka 19:00 på Kjernenpuben.

Årsmøtet vil inneholde 4 forberedte saker:

  1. Kjernens regnskaper for 2015 og 2014
  2. Revisjon av regnskaper for 2015 og 2014
  3. Kjernens økonomiske status og regnskapsrutiner i dag
  4. Styret stiller sine plasser til disposisjon. Valgkomiteen og kontrollkomiteen skal vurdere styrets arbeid og presentere sitt forslag til det ekstraordinære årsmøtet

Styret i Kjernen