Innkalling til årsmøte 2019

Det innkalles med dette til årsmøte i Kjernen onsdag 27. februar 2019 klokka 19:17 på Scandic Lerkendal, konferanseavdelingen.

Forslag til årsmøtet sendes senest onsdag 13. februar 2019.

Sakspapirer til årsmøtet legges ut på våre nettsider senest ei uke før årsmøtet. Lenke sendes medlemmene på epost.

For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 3 måneder og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det kreves også at man for øvrig har sitt forhold til Kjernen i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

I forkant av årsmøtet planlegger vi et medlemsmøte med trenerne Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland. Det blir enkel matservering. Mer informasjon om dette kommer senere.

Med vennlig hilsen
Styret i Kjernen