Innkalling til årsmøte 2020

Det innkalles med dette til årsmøte i Kjernen onsdag 26. februar 2020 klokka 19:00 på Koteng Arena, Haakon VIIs gate 2B på Lade.

Forslag til årsmøtet sendes senest onsdag 12. februar 2020.

Sakspapirer til årsmøtet legges ut på kjernen.com senest ei uke før årsmøtet. Lenke sendes medlemmene på epost.

For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 3 måneder og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det kreves også at man for øvrig har sitt forhold til Kjernen i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

I forkant av årsmøtet planlegger vi et medlemsmøte med Trondheims-Ørn. Det blir enkel matservering. Mer informasjon om dette kommer senere.

Med vennlig hilsen
Styret i Kjernen