Velkommen på årsmøte tirsdag 7. mars

Det innkalles med dette til årsmøte i Kjernen tirsdag 7. mars 2023 klokka 19:00 på E.C. Dahls Bryggeri Pub og kjøkken i Strandveien 71 på Lade.

Forslag til årsmøtet sendes senest søndag 26. februar 2023.

Sakspapirer til årsmøtet legges ut på kjernen.com senest ei uke før årsmøtet. Lenke sendes medlemmene på epost.

For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 3 måneder og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det kreves også at man for øvrig har sitt forhold til Kjernen i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Det blir enkel servering av kaffe og lignende.

I etterkant av årsmøtet planlegger vi et medlemsmøte.
Mer informasjon om dette kommer senere.

Med vennlig hilsen
Styret i Kjernen