Stiftelse av Nils Arne Eggens trenerfond

Vi kan, som initiativtaker, med stor glede meddele at stiftelsesmøtet til Nils Arne Eggens trenerfond formelt og høytidelig ble avholdt på Lerkendal stadion mandag 10.04.2023, i timene før kampstart.

I forbindelse med Nils Arne Eggens 80-årsdag, 17.09.2021, hedret vi ham ved å offentliggjøre at vi skulle startet arbeidet med å opprette et fond i hans ånd og navn, med hans samtykke.

Noen uker etter 80-årsdagen dro vi, Espen Viken (daværende leder) og Bjørn Lyngen (tidligere talsperson), utover til Frannrem for få klare retningslinjer fra urkilden med oss i arbeidet videre.

Vårt bidrag til startkapitalen er 50 000 kroner. Med oss i bagasjen utover til Nils Arne Eggen hadde vi lovnader om at Trøndelag fylkeskommune blir med som bidragsyter.

Stiftelsesmøte på Lerkendal stadion, 10. april 2023

For øvrig kan det nevnes at da Nils Arne Eggen fylte 60 år i 17.09.2001 ble Kjernens første æresmedlemskap tildelt nettopp ham.

Trenerfondet er stiftet av

 • Familien Eggen
 • Kjernen
 • Rosenborg Ballklub
 • Trøndelag fylkeskommune
 • NFF Trøndelag

Startkapital

 • Totalt 550 000 kroner
 • Kjernen – 50 000 kroner
 • Trøndelag fylkeskommune – 500 000 kroner

Trenerfondets formål

 • Gi støtte til trønderske fotballtrenere som søker å utvikle en artig og offensiv angrepsfotball gjennom sin trenergjerning
 • Det skal årlig deles ut to stipendender på 25 000 kroner til én kvinnelig og én mannlig trener etter søknad

Søknad

 • Søknadsfrist er 1. november hvert år
 • Stipendene deles ut under Eggens trenerskole i januar/februar

Første tildeling skjer i 2024

 • Ved første gangs tildeling så deles det fire stipender, til to kvinner og to menn

Trenerfondet ledes av et styre, sammensatt av

 • 1 representant fra familien Eggen
 • 1 representant fra Kjernen
 • 1 representant fra Trøndelag fylkeskommune
 • 2 representanter fra NFF Trøndelag
 • 2 representanter fra Rosenborg Ballklub

Daglig leder av trenerfondet

 • Etter ønske fra de økonomiske bidragsyterne ved stiftelsen, så vil Rosenborg Ballklub stå som administrator av stiftelsen og de økonomiske midlene
 • Rosenborg Ballklub utnevner en daglig leder for stiftelsen/trenerfondet som gjør alt administrativt arbeid for styret konstnadsfritt

Valgt styre på stiftelsesmøtet

 • Christian Eggen Rismark (familien Eggen), styrets leder
 • Espen Viken (Kjernen)
 • Velges senere (Trøndelag fylkeskommune)
 • Jan-Roar Saltvik (NFF Trøndelag)
 • Martin Sørensen (NFF Trøndelag)
 • Roar Vikvang (Rosenborg Ballklub)
 • Svein Maalen (Rosenborg Ballklub)

Daglig leder oppnevnt av Rosenborg Ballklub

 • Andreas Evensen

Da har Bjørn og jeg vært i Orkdal og startet arbeidet med trenerfond i Nils Arnes navn. Uforglemmelig og vakkert, en helt utrolig tydelig 80-åring!

Espen Viken

En times audiens hjemme hos en levende legende i kveld. For en mann. For en samtalepartner.

Bjørn Lyngen

Trioen Bjørn Lyngen, Nils Arne Eggen og Espen Viken