Ledere i Kjernen

Kjernen ble stiftet 29.01.1996.

  • 1996: Ingen valgt leder
  • 1997-1998: Tommy Iversen
  • 1999-2000: Tommy Blikeng
  • 2000-2002: Roger Aabel
  • 2003-2004: Christian Brøndbo
  • 2005-2006: John Inge Korsgat
  • 2007-2012: Ledergruppe med flat struktur
  • 2012-2015: Kenneth T. Kjelsnes
  • 2015-2023: Espen Viken
  • 2023-d.d.: Bjørn Skar