Styret i Kjernen

Styret i Kjernen består av fem medlemmer; leder, nestleder og tre styremedlemmer. Styremedlemmene velges av årsmøtet for en periode på to år.

Styret består per 07.03.2023 av:

 • Bjørn Skar, leder
 • Inge Braa, nestleder
 • Hildegunn Lien Løvland
 • Janne Kristine Rødli
 • Daniel Aaker

Vekselvis to og tre medlemmer i styret er på valg hvert årsmøte. Leder og nestleder er ikke på valg samme år.

Kontrollkomité

Årsmøtet velger også en kontrollkomité som utgjør et rådgivende organ for styret og påser at styret fungerer som den skal. Denne består per 07.03.2023 av:

 • Eirik Almenningen
 • Christer Nesset
 • Bernt Myhre Sand

Valgkomité

Årsmøtet velger også en valgkomité som innstilles av styret. Valgkomitéen består per 07.03.2023 av:

 • Øystein Fossum
 • Heinz-Andreas Maier
 • Gisle Selnes

Ressurspersoner utenfor styret

 • Arrangementer: Jo Erik Øverby og Kristian Fossum
 • Medlemsblad: Thomas Myren
 • Supporterkoordinator i RBK: Eirik Garshol og Andreas Kristiansen
 • Turgruppe: Peder Olsen og Birk Torp
 • Webansvarlig: Joakim Myren