Styret i Kjernen

Styret i Kjernen består av fem personer; leder, nestleder og 3 styremedlemmer. Styremedlemmene velges av årsmøtet for en periode på to år.

Styret består per 03.03.2022 av:

 • Styrets leder: Espen Viken
 • Nestleder: John Leirvik
 • Kasserer: Hildegunn Lien Løvland
 • Sekretær: Daniel Aaker
 • Styremedlem: Janne Kristine Rødli
Kontrollkomité

Årsmøtet velger også en kontrollkomité som utgjør et rådgivende organ for styret og påser at styret fungerer som den skal. Denne består av:

 • Eirik Almenningen
 • Christer Nesset
 • Bernt Myhre Sand

Valgkomité

Årsmøtet velger også en valgkomité som innstilles av styret. Valgkomitéen består av:

 • Øystein Fossum
 • Heinz-Andreas Maier
 • Gisle Selnes

Ressurspersoner utenfor styret

 • Arrangementsansvarlig: Kristian Fossum
 • Medlemsblad: Thomas Myren
 • Supporterkoordinator i RBK: Eirik Garshol
 • Turgruppe: Birk Torp
 • Web- og medlemsansvarlig: Joakim Myren