Styret i Kjernen

Styret i Kjernen består av fem medlemmer; leder, nestleder og tre styremedlemmer. Styremedlemmene velges av årsmøtet for en periode på to år.

Styret består per 29.02.2024 av:

 • Bjørn Skar, leder
 • Inge Braa, nestleder
 • Andreas Lier Arntzen
 • Fredrik Lillemo
 • Janne Kristine Rødli

Vekselvis to og tre medlemmer i styret er på valg hvert årsmøte. Leder og nestleder er ikke på valg samme år.

Kontrollkomité

Årsmøtet velger også en kontrollkomité som utgjør et rådgivende organ for styret og påser at styret fungerer som den skal. Denne består per 29.02.2024 av:

 • Heinz-Andreas Maier
 • Christer Nesset
 • Bernt Myhre Sand

Valgkomité

Årsmøtet velger også en valgkomité som innstilles av styret. Valgkomitéen består per 29.02.2024 av:

 • Mats Gunnestad Dahl
 • Vegard Afret
 • Eirik Garshol

Ressurspersoner utenfor styret

 • Arrangementer: Jo Erik Øverby
 • Medlemsblad: Thomas Myren
 • SLO (Supporter liaison officer) i RBK: Eirik Garshol og Andreas Kristiansen
 • Turgruppe: Peder Olsen
 • Webansvarlig: Joakim Myren