Kjernen og pyro

De fleste vil nå ha fått med seg at politiet har avslått søknaden om bruk av pyroteknikk under søndagens kamp mot Vålerengen. Norsk Supporterallianse har laget en meget god oppsummering av saken, som vi anbefaler alle å lese. Styret i Kjernen finner det like fullt nødvendig å fremme noen prinsipielle synspunkter om denne saken.

For det første leser vi politiets begrunnelse ikke bare som et avslag på denne konkrete søknaden, men som et endelig nei fra politiet til å holde noen dialog om dette temaet overhodet. Dette er en ytterst beklagelig holdning. NFF, klubbene og supportermiljøene har brukt mye tid og energi på å komme fram til en felles forståelse i noe som uten tvil må regnes som et vanskelig tema, bare for å se at politiet i Sør-Trøndelag velger å stille seg på sidelinjen så snart de blir invitert inn i debatten. Dette altså i motsetning til landets politidistrikt for øvrig, som så langt velvillig har deltatt i tilsvarende diskusjoner.

Valget av formuleringen «Politiet er av den formening at bruk av pyroteknikk ikke hører hjemme på idrettarrangement» savner i beste fall en form for dokumentasjon. Siden avslagsformuleringen for øvrig er gjennomsyret av sterk mistro og fiendtlighet mot supportermiljøene, er det for oss naturlig å anta at det her foreligger en høyst personlig betraktning som har blitt gjort generalisert gyldig for forfatterens oppdrags- og arbeidsgiver. Vi tillater oss derfor å stille spørsmål ved om vedkommende som har skrevet dette avslaget har ivaretatt sin profesjonalitet, og dermed om vedkommende i det hele tatt er faglig skikket til å inneha delegert myndighet når det gjelder å vurdere slike søknader på vegne av landets ordensmakt.

Vår bekymring styrkes ytterligere etter å ha lest avslag nummer to, etter at Rosenborg ved klubbens sikkerhetsansvarlige hadde henvendt seg til politiet med ønske om en ny vurdering. Her reduseres konseptet tifoarrangement, som i mange tilfeller kan involvere hundrevis av dugnadstimer i forberedelser og titusener av kroner i innkjøp, til «lek» for «en liten del av supporterne». Politirepresentanten lar heller ikke sjansen gå fra seg til å benytte det velkjente «hvis det involverer ulempe for bare én»-argumentet. Rekkevidden av dette premisset er endeløst, og burde vel kunne brukes for å nekte fotballkamper å bli spilt i det hele tatt – vi våger å anta at minst én ikke-fotballinteressert person i Trondheim sannsynligvis plages av støy og/eller flomlys fra Lerkendal når Rosenborg spiller hjemmekamp.

Noen videre polemikk ønsker ikke Kjernen å bedrive i denne saken, men vi vil på det sterkeste understreke at eventuelle fremtidige konfrontasjoner angående bruk av pyroteknikk ikke er etter vårt ønske. Ansvaret hviler nå helt og holdent hos politiet i Trondheim, som tindrende klart og tydelig har varslet at de ikke ønsker noen dialog i dette spørsmålet.

Skulle politiet imidlertid finne at man ønsker en mer skikket representant til å vurdere slike spørsmål, står vår dør åpen til å gjenoppta dialogen når som helst.