Utsending av medlemskort

Vi produserer og postlegger medlemskort gjennomsnittlig hver tredje uke gjennom hele året. Periodevis hyppigere og sjeldnere.

Informasjonssiden kjernen.com/medlemskort vil jevnlig bli oppdatert om siste utsending av medlemskort.

Vi sender ut alle medlemskort med B-post for å spare portoutgifter og dermed må en minimumsforsendelse være 20 enheter. Det tar tre til fem virkedager fra vi postlegger medlemskortet til det kommer fram hos mottaker.

Husk å påse at vi til en hver tid har korrekte adresseopplysninger lagret i din medlemsprofil.