Innmelding i Norsk Supporterallianse

På Kjernens årsmøte 24. februar 2015 ble det enstemmig vedtatt at Kjernen skal bli medlem i Norsk Supporterallianse (NSA) med virkning fra 2015.

Medlemskontingenten til NSA beregnes ut fra medlemstallet til supporterklubben fra året før og mdlemskontingenten er 2 kroner per betalende medlem. For Kjernens del blir kontingenten på 2808 kroner i 2015, siden medlemstallet i 2014 var 1404 medlemmer.

Bakgrunnen for innmeldingen skyldes at styret i Kjernen har hatt en god dialog med NSA det siste året, samt at NSAs arbeid overfor medlemsklubbene har vært mye mer synlig utad de seneste årene.

Kjernen var tidligere medlem i Norsk Supporterallianse til og med 2011.

Kjernen valgte å melde seg ut av NSA på årsmøtet 24. februar 2011 i et enstemmig vedtak. Nøyaktig fire år senere valgte Kjernens årsmøte i et enstemmig vedtak at Kjernen skal bli medlem i NSA.

Norsk Supporterallianse (NSA)