Referat fra medlemsmøte 16. mars

Onsdag 16. mars ble det avholdt et ekstra medlemsmøte på Kjernenpuben. Styret ønsket å informere medlemmene om saken der en tillitsvalgt i Kjernen har misbrukt tilliten og er politianmeldt for grovt underslag.

Kjernens leder og talsmann Espen Viken ledet møtet der det ble informert om hva som har skjedd og hvilke tiltak og prosesser styret har satt i gang.

I tillegg til at vedkommende er utestengt fra alle koblinger til Kjernen og politianmeldt, skal Deloitte revidere regnskapene.

Deres revisjon blir presentert på et ekstraordinært årsmøte i april/mai. Det kommer innkalling til dette.

Et utvidet styre bestående av nåværende styre, valgkomite, kontrollkomite og støttefunksjoner har jobbet sammen fra underslaget ble kjent for å få oversikt over situasjonen, gjøre de nødvendige tiltakene og drifte Kjernen videre.

Styret er etter underslaget komplettert ihht vedtektene, og driver Kjernens arbeid videre samtidig som underslaget granskes. Vi skal nå komme til bunns i Kjernens økonomi og etablere en driftsform som sikrer oss mot slikt for framtiden.

Styret har tro på, og jobber for at denne saken ikke skal påvirke Kjernens aktiviteter i 2016.

Kjernen skal bli bedre i 2016 enn i 2015!

Christer Nesset
Referent