KjernenTV

KjernenTV er dugnadsvirksomhet på utsiden av styret i Kjernen. De publiserer i hovedsak sine videoer på denne YouTube-kontoen.

Besøk de på Facebook dersom du ønsker mer informasjon eller kontakte dem. KjernenTV vil nok til en hver tid ha behov for bidragsytere til å filme på kamper og sånt.

Øvre Øst 2014

Øvre Øst 2014 er sesongfilmen fra 2014 produsert av KjernenTV. Prisen er 75 kr som inkluderer frakt. Send dem en melding på Facebook dersom du ønsker å bestille filmen. Overskuddet av salget går direkte til innkjøp av nytt opptaksutstyr.

Utvalgte stemningsvideoer fra KjernenTV