Halvårsrapport fra Norsk supporterallianse

Norsk supporterallianse (NSA) har publisert en halvårsrapport om sitt arbeid hittil i 2016. Kjernen er en av 27 medlemsklubber i Norsk supporterallianse, interesseorganisasjonen for norske supporterklubber.

logo-norsk-supporterallianse

Hovedoppgavene til NSA skal være

  • Være vaktbikkje og legge til rette for at norske supportere kan fortsette å skape atmosfære på stadion innenfor sin tradisjon og identitet, og gjennom dette bidra til utvikling av supporterkultur og utvikling av supporterklubber
  • Ta initiativ til toveis åpenhet og samarbeid med premissleverandørene i norsk fotball: NFF og NTF, samt med politiet
  • Fortsette arbeidet for større forutsigbarhet rundt kamptidspunkter og kampdager
  • Arbeide for forutsigbare og akseptable priser og forhold for bortesupportere
  • Arbeide for ytterligere legalisering av pyroteknikk, med særlig fokus på spontan pyro

Nå i september 2016 har NSA nådd et stort gjennombrudd i arbeidet med legalisering av pyroteknikk på norske fotballstadioner. Gjennom en fyrverkeriimportør i Norge har NSA fått importtillatelse på bluss og røyk i alle farger, hvor all dokumentasjon, datablad og sertifisering definerer dette som pyroteknikk til bruk i stadionarrangementer.

Tidligere har det vært et stort problem at databladene til alle bluss og annen pyroteknikk har vært definert som utstyr til bruk i nødstilfeller. Dette er isolert sett ganske irrelevant for bruken av bluss i et tribunearrangement, men dessverre har det vært en hemsko i søknadsprossen for å kunne gjennomføre et lovlig arrangement. En søknad må gjennom en rekke ledd før den blir behandlet hos forbundet. Først arrangørklubb, deretter brannvesen og politi. Det er særlig hos brannvesenet søknadene har blitt avvist, dette fordi databladene har vært mangelfulle og at bruksområdet kun har vært nødstilfeller. Blir søknaden underkjent hos brannvesenet, har politiet automatisk gjort det samme – og vice versa.

Fra nå av skal det etter forholdene bli mye enklere å gjennomføre 100 % lovlige pyroarrangementer i alle ledd, ettersom all nødvendig dokumentasjon foreligger.

Les mer om NSAs arbeid hittil i 2016 i halvårsrapporten

Les mer om NSA på deres nettsider og sosiale medier