Vil du bidra til en boikott av VM i Qatar?

Kjernen støtter en boikott av VM i Qatar og vi vil jobbe for at dette blir vedtatt på det ekstraordinære fotballtinget 20. juni. For å få til det trenger vi din hjelp til å påvirke din lokale fotballklubb! Les videre om hvorfor det er viktig og hva du kan gjøre.

Vi er veldig glade for at årsmøtet i Rosenborg vedtok at klubben skal støtte en boikott. Men selv om Rosenborg er Norges største fotballklubb er den langt fra det i antall stemmer på Fotballtinget. Fotballtinget består nemlig av representanter fra samtlige fotballklubber i Norge. Alle kan sende kun én representant hver, bortsett fra klubbene i de tre øverste divisjonenene for menn og de to øverste divisjonene for kvinner, som kan sende to representanter hver. Det er 1754 fotballklubber i Norge.

Det betyr at spørsmålet om boikott av VM i Qatar avgjøres av breddeklubbene. Og det er stor sannsynlighet for at du er medlem av en av disse. Kanskje er du trener eller lagleder for ungene dine?

Som medlem av fotballklubben har du anledning til å fremme forslag overfor årsmøtet eller styret om at å vedta støtte til forslaget om boikott. Vi håper du vil bruke denne muligheten til å ta et slikt initiativ. I tilfelle vil vi gjerne at du varsler oss om det. Vi kan også hjelpe deg med forslag til vedtak og begrunnelse.

Om du vil melde deg til innsats for å få din klubb til å støtte en boikott av VM i Qatar på det ekstraordinære fotballtinget sender du en e-post til: .