RBK må oppfordre NFF til boikott av fotball-VM 2022 i Qatar!

Presisering: Overskriften gjenspeiler det vi ønsker at RBK skal gjøre. Derfor oppfordrer vi alle RBKs medlemmer til å stemme FOR det innsendte forslaget på klubbens årsmøte.

Torsdag 4. mars 2021 skal det avholdes årsmøte i Rosenborg Ballklub. En del av våre medlemmer i Kjernen er også medlem i klubben.

Ett av de innsendte forslagene som skal behandles av årsmøtet vil at RBK skal fremme forslag på Forbundstinget 2021 (fotballtinget) at Norges Fotballforbund skal boikotte fotball-VM 2022 i Qatar.

I løpet av dagen, 26. februar, har både Tromsø Idrettslag og Strømsgodset Toppfotball oppfordret til dette! Nå må vi få RBK til å vise mot til å gjøre det samme!

I 2017 fikk vi RBK til å droppe sin planlagte treningsleir i Dubai. Nå må vi få klubben til å vise mot. Vi oppfordrer alle RBKs medlemmer til å stemme FOR dette innsendte forslaget til årsmøtet.

Si nei til sportsvasking! Over 6 500 gjestearbeidere har mistet livet under bygging av VM-anleggene siden Qatar ble de ble tildelt fotball-VM i 2010!

Det innsendte forslaget til årsmøtet i RBK er gjengitt i sin helhet nedenfor:

Forslag 2: Boikott av VM i Qatar

Forslagsstillere: Jo Erik Øverby, Steinar Leirvik, Kenneth T. Kjelsnes

I 2022 arrangeres fotball-VM i Qatar. Det er godt dokumentert at anleggene som er bygget til mesterskapet er bygget av mennesker på slavelignende kontrakter, og at tusenvis av arbeidsfolk har omkommet underveis i arbeidet. Videre er det ingen tvil om at diktaturet Qatar ønsker å arrangere VM for å skaffe regimet positiv oppmerksomhet – såkalt «sportsvasking».

Det er av forslagsstillernes oppfatning at Rosenborg Ballklub bør vise aktiv motstand mot mesterskapet, og at dette bør gjøres gjennom å fremme et forslag om boikott på forbundstinget. Vi har fått bekreftet av advokat med ekspertise innen idrettsjus at saken kan behandles av Forbundstinget og dermed også årsmøtet.

Vi foreslår derfor følgende overfor årsmøtet:

RBK skal på Forbundstinget i 2022 fremme forslag om at det norske herrelandslaget ikke deltar i VM i Qatar, dersom vi kvalifiserer oss. Dersom et lignende forslag er fremmet for Forbundstinget i 2021 skal klubben støtte dette.
(Fristen for å sende inn forslag til Forbundstinget 2021 var i november 2020.)

Forslaget er i tråd med Rosenborgs verdigrunnlag: Vi bryr oss om andre og viser det. Vi er bevisst vårt ansvar som rollemodeller og forbilder.

Enkelte vil mene at årsmøtet ikke skal blande fotball og politikk. Til denne innvendingen vil forslagsstillerne si at mesterskapet er et grunnleggende politisk arrangement hvor idretten kun benyttes som et propagandaverktøy. Ved å delta bidrar hver enkelt deltakernasjon i aktiv legitimering av regimet i Qatar.

Norske idrettsledere har hevdet at de ønsker å forbedre forholdene i Qatar gjennom å delta i mesterskapet. En slik holdning er naiv fordi disse landene ikke har noe ønske om endring. Hvis de hadde risikert å bli mer demokratiske av å arrangere mesterskapet ville de aldri ha søkt. De ønsker kun å tjene egne interesser, og da er det å arrangere internasjonale mesterskap effektivt.
I flere år har menneskerettighetsorganisasjoner og medier rettet et kritisk blikk mot Qatar. Det er nå på høy tid at aktører i idretten
gjør det samme, for ingen endring vil skje før idrettsbevegelsen selv tar et standpunkt. Rosenborg bør bruke sin stemme til å gå
foran som et eksempel til etterfølgelse.

Styret i RBK har svart på forslaget med følgende i årsmøtepapirene:

Styrets innstilling:
Styret i Rosenborg Ballklub arbeider med saker som gjelder klubbens løpende drift, saker som omhandler strategisk retning, samt idrettspolitiske saker. Styret er kjent med at NFF, sammen med Fellesforbundet og LO, allerede har tatt sterk avstand fra arbeidsforholdene knyttet til byggingen av stadionanleggene i Qatar. NFF ga ikke sin støtte til tildelingen av mesterskapet til Qatar, men vil istedenfor boikott søke å påvirke forholdene i landet gjennom dialog og internasjonalt press.

Styret er enig i intensjonen i forslagsstillernes saksfremlegg, men ønsker å forholde seg til offisiell norsk utenrikspolitikk, både i
forhold til Qatar og øvrige nasjoner.

Dette er hentet fra side 27 i RBKs årsmelding for 2020:

Vi avslutter ved å gjenta oss selv.

Vi oppfordrer alle RBKs medlemmer til å stemme FOR dette innsendte forslaget til årsmøtet.

RBK må oppfordre NFF til boikott av fotball-VM 2022 i Qatar!