Årsmøte og medlemsmøte – torsdag 3. mars 2022

Torsdag 3. mars 2022 kl. 19:00 avholdes det årsmøte i Kjernen. Etter at årsmøtet er ferdig går vi rett over i et medlemsmøte med Kjetil Rekdal, Geir Frigård og Roar Strand.

Begge møtene gjennomføres fysisk på Kjernenpuben på Øvre øst, vi forsøker å få til digital deltakelse på begge møtene for medlemmene som trenger det.

For å kunne planlegge og gjennomføre møtene best mulig, må vi ha forhåndspåmelding fra alle medlemmene som ønsker å delta.

Ønsker du å delta på ett eller begge møtene, må du fylle ut dette påmeldingsskjemaet: kjernen.com/paamelding (Google-skjema vil åpnes)

All praktisk informasjon om gjennomføring av møtene blir kun sendt ut på epost til medlemmene som melder seg på!

Siste frist for påmelding er kvelden før, onsdag 2. mars 2022 kl. 23:59.

Innkalling digitalt årsmøte

Det innkalles med dette til digitalt årsmøte i Kjernen, torsdag 3. mars 2022 kl. 19:00.

Forslag til årsmøtet sendes senest torsdag 17. februar 2022.

Sakspapirer til årsmøtet legges ut nettsidene våre senest ei uke før årsmøtet. Lenke sendes alle medlemmene på epost.

For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 3 måneder og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det kreves også at man for øvrig har sitt forhold til Kjernen i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Husk å melde deg på dersom du ønsker å delta. Se første avsnitt for lenke til påmeldingsskjema.

Invitasjon digitalt medlemsmøte

Etter at årsmøtet er hevet, åpner vi puben og fortsetter kvelden med et medlemsmøte med Kjetil Rekdal, Geir Frigård og Roar Strand som gjester.

Husk å melde deg på dersom du ønsker å delta. Se første avsnitt for lenke til påmeldingsskjema.

Er du medlem, men ikke mottatt innkalling på epost?

Vi har sendt ut innkallinga til alle medlemmer på epost. Kontakt dersom du ikke har mottatt eposten, på den måten får vi oppdatert medlemsprofilen din.