Angående Hangeland-utvalget og cupen

Angående Hangeland-utvalget og cupen

Rosenborg Ballklub er en medlemsklubb. Derfor regner styret i Kjernen med at store spørsmål som vil endre norsk fotball varig, forankres i medlemsdemokratiet i klubben. Det har ikke skjedd i spørsmålet om å flytte cupfinalen til mai.

Det er i det minste godt å høre av ulike representanter for Rosenborg Ballklub at klubben er imot denne endringen av NM i fotball. Og derfor skurrer det enda mer når RBKs representant i utvalget som er satt ned for å vurdere blant annet endringer av cupen, stemmer for endring – og altså imot sin egen arbeidsgivers holdning.

Her ber vi klubben spesifisere. Enten er dere imot, eller for. Dere kan ikke være begge deler, og enkeltindivider som representerer klubben kan ikke forfekte eget syn foran klubbens holdning.

Når det gjelder utvalgets rapport i sin helhet, så er det noen gode forslag i den som helt sikkert kan bidra til å gjøre norsk fotball sterkere. Vi minner likevel om at norsk fotball nå er på en opptur, og har den høyeste ligaplasseringen på rankingen noensinne.

Da er det merkelig å skulle endre NM for å skulle gjøre norsk fotball bedre, når det beviselig har fungert bra slik som det er.

Om det skulle være noen tvil: Styret i Kjernen er imot den foreslåtte endringen av NM.
Det fungerer fint som det er. Vi frykter at endringene vil risikere Norgesmesterskapet som en historisk institusjon i Norge.

Dersom man vil se på årsaker til det utvalgets rapport kaller et fall i cupens «standing», anbefaler vi å starte med rettighetshavers dekning og forbundets oppsett. NM er ikke bare cupfinalen på Ullevaal, som forøvrig er en fotballfest uten sidestykke og alltid har fungert strålende sammenlignet med våre naboland. Det er rundene før som trenger å løftes. Her må NRK gjøre en bedre jobb – eller slippe til andre aktører.

Vårt hovedanliggende er likevel RBK og Rosenborgs kommunikasjon i denne saken. Neste gang Rosenborg skal uttale seg i spørsmål som omhandler varig endring av norsk fotball, forventer vi at medlemmene blir hørt først.

Slik situasjonen nå er blitt, imøteser vi en endelig presisering fra klubben om den er for eller imot, og om hvordan klubbens representanter skal opptre i andre fora.
Inntrykket av en klubb som er uenig med seg selv kan ingen leve med.

 

Styret Kjernen.