Sakspapirer til årsmøte i Kjernen

Sakspapirer til årsmøte i Kjernen

Sakspapirene til årsmøtet ligger nå publisert på hjemmesidene våre.

Årsmøte i Kjernen avholdes torsdag 29. februar 2024 klokka 19:00 i Fyrhuset på E.C. Dahls Bryggeri, Pub og Kjøkken i Strandveien 71 på Lade.

Etter at årsmøtet er gjennomført, vil det klokken 20:00 samme kveld arrangeres et medlemsmøte med Alfred Johansson. Vi ser at andre i Rosenborgfamilien selger billetter for å kunne møte den nye hovedtreneren, men hos oss holder det lenge at man har medlemskap i Kjernen for å kunne delta.

Minner om Påmelding her innen onsdag 28. februar.
Også hvis du i utgangspunktet kun kommer for å høre Alfred Johansson, for å sørge for at vi har plass nok til alle.

For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 3 måneder og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det kreves også at man for øvrig har sitt forhold til Kjernen i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Det blir enkel servering av kaffe og lignende.

Vennlig hilsen
Styret i Kjernen