Supporterkoordinator

Facebook-side og Twitter-profil

Supporterkoordinatoren i RBK har en egen Facebook-side hvor det kommer praktisk informasjon som er nyttig å vite for deg som Rosenborg-supporter.

Dersom du ønsker å ta kontakt med supporterkoordinatoren anbefaler vi å sende en privatmelding til Facebook-siden.

På Twitter publiseres det oppdateringer fra supporterkoordinatoren via brukeren @SLO_RBK.

Hva er en supporterkoordinator, SK?

Du har vel ikke hørt om dette før om du ikke er vel bevandret ute i europeisk fotball og har satt deg litt inn i bl.a. tysk supporterkultur og fotball. Hva er dette for noe greier da? Noe tysk tull? Neida, dette er noe som vi supportere har jobbet frem i samarbeid med UEFA

Nei, Kjernen har ikke jobbet frem dette på europeisk nivå. Men vi er pådrivere i Norge, kommer mer tilbake til dette siden. Får vel ta litt bakgrunnshistorie og sånn for at en skal få dannet seg et helhetsbilde.

I Tyskland har man i 10 år nå hatt noe som heter «Fanbeauftragter», en ordning som har hatt som mål å skape bedre kommunikasjon mellom supportere, klubber, vakter og politi og andre interessenter. For noen år siden tok Supporters Direct, SD, dette opp med UEFA og foreslå at dette var en ordning som skulle innføres i hele Europa. Sammen med Football Supporters Europe, FSE, har de jobbet hardt for å få UEFA til å ha fokus på fansen som en viktig faktor i fotballen. Og de har fått gehør hos selveste Platini, som er bekymret for utviklingen med syke lønninger og overdrevent pengeforbruk samt at fotballen er på vei bort fra sine røtter. Dette samarbeidet har ført til at det nå er et lisenskrav både hos UEFA og NFF at alle klubber har en supporterkoordinator. Dessverre er dette foreløpig bare et B-krav og ikke et A-krav, dvs. det får ikke store konsekvenser om klubbene ikke innfører dette med engang. SD og FSE har jobbet hardt for at dette blir et A-krav slik at alle klubber ha dette for å kunne spille seriefotball og europacup. Fra 2014 vil dette være et A-krav for å få lisens, dvs. alle klubber må ha det.

Kan vi stole på UEFA? Ja, jeg tror det, de har leid inn en person fra SD til å jobbe med dette på heltid i Europa. Han reiser rundt og sørger for at de nasjonale forbundene og klubbene får en innføring i dette og setter i gang prosessene rundt dette.

I Norge har dette, etter mitt synspunkt, fått en meget treg og dårlig start. NFF har ikke vært sitt ansvar bevisst med å lage retningslinjer, men har overlatt dette til hver enkelt klubb å gjøre dette slik de selv finner det for godt. Dette gjør at ordningen ikke har fått det fotfeste og den plass den burde ha i norsk fotball. De ulike klubbene tolker dette på vidt forskjellig måte og setter ikke dette i på dagsorden. NFF er den største synderen her!

Hva skal en SK gjøre, lurer du sikkert på?

Hovedmålet for opprettelsen av SK-ordningen er å bedre kommunikasjonen mellom klubb og supportere. Supporterne er de som alltid vil være der og bære klubben sin fremover, i med- og motgang. Det er tegn som tyder på at klubbene begynner å bli mer og mer bevisst på supporternes rolle, men det er masse ugjort på dette området i flere land.

Vi i Norge er meget heldige stilt i så måte, sammenliknet mange andre land. De aller fleste supportere i Norge har et godt forhold til sine respektive klubber, ikke minst i Rosenborg. Men alt kan bli bedre, man må aldri være fornøyd med tingenes tilstand. Både Kjernen og Rosenborg må hele tiden søke å optimalisere sin dialog og samarbeidsformer. Supporterkoordinatoren er et fantastisk verktøy for både supportere og klubb. Men den byr også på vanvittig mange utfordringer for begge parter.

Målsetningen for SK-ordningen, i en større målestokk, er følgende

  • Etablere et nasjonalt og internasjonalt nettverk for SKer for gjensidig erfaringsutveksling og beste arbeidsmetoder. Samt forbedring av forholdene supportere i mellom og mellom klubb/valgte ledere/sikkerhetsansvarlige og stadionvakter.
  • Skal stå som en garantist for et minimum av kommunikasjon mellom klubb og supportere. Og unngå at supportere blir en utenforstående part.
  • Legge forholdene til rette for at supportere aktivt skal delta i klubbens utvikling gjennom de tilgjengelige kanaler som er til rådighet.
  • Legge forholdene til rette for at alle klubbens supportere skal bidra til å ytre sine meninger i de rette fora. En større og bedre organisert supporterbase, har større påvirkningskraft og innflytelse og lettere for å bli hørt.

Prinsippene i har støtte hos UEFA og en bred supporterbase over hele Europa. Kjernen og Rosenborgs mål i dette arbeidet bør være å bli en foregangsklubb i Norge og et eksempel til etterfølgelse for andre.

Lokalt hos oss vil SK sine arbeidsoppgaver kunne beskrives slik

  • SK er kontaktpunkt mellom klubbens supportere og klubben for å gjøre dialogen mellom disse så god som mulig.
  • Dialogen er avhengig at informasjonsutvekslingen fra begge sider er god og at kredibiliteten til SK er god.
  • SK skal informere supporterne om avgjørelser/vedtak som fattes av klubben og kommunisere supporternes synspunkter på disse til klubben igjen.
  • SK skal ikke bare bygge relasjoner til de ulike supportergrupperingene i klubben, men også til politi og sikkerhetspersonell.
  • SK skal ha en dialog med andre klubbers SK for å sikre at man etterlever de sikkerhetsbestemmelser som gjelder på de ulike arenaer.

Det viktigste for en SK er å bygge gode relasjoner til både supportergrupperingene og klubben. SK skal ha et forhold til klubben, men skal samtidig være supporternes talsmann på spørsmål som vedgår disse og deres informasjonskilde på klubbens vedtak/avgjørelser, fremfor media. SK skal også kommunisere supporternes meninger og holdninger til klubben på en objektiv og saklig måte. På denne måten skal han sørge for at begge parter får lagt frem sine synspunkter slik at det bygges opp et gjensidig tillitsforhold og godt samarbeidsklima.

Videre skal SK sørge for at det føres konstruktive dialoger med vaktmannskaper, politi, gjestende lags SK forut for kampene gjennom sikkerhetsmøter og pre-match kontakt. Dette henspeiler på stemning blant supportere etc.

Det er i alles interesse at kamper avvikles uten for mye uro og uheldige episoder. Ved å tilføre supportergrupperingene informasjon i forkant om egen supporterkultur og forhold i egen by vedrørende beste reisevei, parkeringsforhold, overnatting, pub etc. Og egen stadions sikkerhetsbestemmelser.

Status i Rosenborg

Vi har i dag en supportkoordinator i Rosenborg Ballklub.

Videre fremdrift med ordningen

Nasjonalt så håper man at det kommer på plass en finansieringsordning fra sentralt hold slik at samtlige klubber på øverste nivå får ansatt supporterkoordinatorer. Og vi håper at NFF endelig bestemmer seg for å opprette en nasjonal SK som skal være pådriver for oppbyggingen av dette i Norge.

Skrevet av tidligere supporterkoordinator Arne Christian