Innkalling til årsmøte 2015

Det innkalles med dette til årsmøte i Kjernen, tirsdag 24. februar 2015 kl. 19:00 på Brakka.

Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt medlemskontingent i 2015 og har hatt gyldig medlemskap i minst tre måneder.

Innkomne saker til årsmøtet sendes senest tirsdag 10. februar 2015.

Sakspapirer til årsmøtet vil sendes medlemmene på e-post senest ei uke før årsmøtet.


Vi vil samtidig minne om å melde adresseendring dersom du har ny kontaktinfo. Skjemaet nedenfor kan benyttes for å gi beskjed til medlemsansvarlig i Kjernen.

Medlemskort for 2015 sendes ut omlag hver tredje uke gjennom hele året. Informasjon om siste utsending publiseres på kjernen.com/medlemskort.

Beskjed til medlemsansvarlig i Kjernen

    Navn

    E-post

    Emne

    Melding