Medlemsmøte i Kjernen onsdag 16. mars

Invitasjon til medlemsmøte i Kjernen, onsdag 16. mars klokka 19:00 i Kjernenpuben på Øvre Øst.

Styret ønsker å informere medlemmene om fakta i saken og sitt arbeid i forbindelse med den økonomiske utroskapen, om hva som er gjort for å sikre at dette blir ryddet opp i og hva som gjøres for å sikre at dette ikke skal kunne skje igjen.

Det blir åpent for spørsmål.